Ellipse Noktası

Bir kalite standardından daha fazlası…
Bir estetik kliniği veya güzellik salonunda, sunulan uygulama ne olursa olsun her şeyden önce güvenli ve etkili olmalıdır. Oldukça popüler olan lazer / foto epilasyon uygulamasından tutun da varis tedavisine kadar bir çok uygulama ile ilgili büyük vaatlerin dolaştığı bir sektörde Ellipse noktaları bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış klinik etkinlik ve güvenlilik sunmaktadır.

Ellipse teknolojisinin sunduğu çözümler, eğitimli ve becerikli uygulamacıları ve belli standartlarda teknik altyapısı olan üniteleri gerektirir. Bu niteliklere sahip klinikler ve güzellik salonları ayrıca adil fiyat politikası ve hijyen koşullarını belli bir standart düzeyinde tutarak "Ellipse Noktası" olmaya hak kazanırlar.
Bir Ellipse Noktası, aşağıdakileri garantiler..

Ellipse noktaları orijinal uygulama başlığı kullanılır, cihaz bakımlarını düzenli yaptırır. Sağlığınızı riske sokmaz.

Her lazer ve IPL cihazının uygulama başlıkları belirli ömre sahip sarf niteliğine parçalar barındırır. Bu parçalar tedavi edici karakteristikte ışığın üretildiği ve iletildiği medyumlardır. Ömrünü tamamlayan parça, yenisi ile değiştirilerek cihazın çalışmaya devam etmesi sağlanır.

Tıpkı Ellpise cihazları gibi Ellipse uygulama başlıkları da Medical CE sertifikalıdır ve yenileme işlemi Medical CE standartları içinde Danimarka'da gerçekleşir. Yenileme işlemi sonrasında uygulama başlıkları Medical CE yetkililerince test edilir ve testi geçen başlıklar sertifikalandırılarak kullanıcıya gönderilir.

Tedavinizde bir Ellipse noktasını tercih ederek sağlığınızın ve paranızın riske sokulmamış olduğundan emin olursunuz. Çünkü yetkisiz kişilerin orijinal olmayan parçalarla değişim yaptığı uygulama başlıkları Ellipse noktalarında hiçbir şekilde kullanılmaz.

Ellipse noktalarında uygulamayı yetkin operatörler yapar. Yanlış uygulama kurbanlarından olmayacaksınız.

Uygulama yetkin kişiler tarafından klinik olarak kanıtlanmış sonuçların tekrarı şeklinde yapılır.

Uygulama yapan kişinin ünvanı ne olursa olsun duvarlaraki sertifikalar, diplomalar ve belgeler her zaman gerçek yetkinliğin kanıtı olmayabilir. Pahalı dekorasyon ve reklam harcamaları da gerçek yetkinliğin bir kanıtı değildir.

Ellipse noktalarında uygulama yapan operatörler yaptıkları uygulama ile ilgili Ellipse çatısı altında birikmiş 13 yıllık ışın bazlı medikal teknoloji geliştirme ve uygulma tecrübesi ve literatür oluşturacak sayıda klinik çalışmaların ürettiği teorik ve pratik bilgiye dayanarak eğitilmiştir.

Ellipse noktalarında uygulama süreci ve olası riskler konusunda tam olarak bilgilendirilirsiniz.

Dünyanın tüm saygın klinikleri ve güzellik profesyonelleri hastalarını ve müşterilerini yapılacak uygulamayla ilgili ticari hiçbir kaygı gütmeden tüm süreçler konusunda bilgilendirir. Boyutu ne olursa olsun herkes aldığı riski bilme hakkına sahiptir.

Ellipse noktalarında maksimum hijyen koşulları uygulanır

Ellipse noktaları, profesyonel kuruluşlardan şartları yerine getirilerek alınan hijyen sertifikasına sahiptir.

Ellipse noktalarında adil fiyat politikası uygulanır

Ellipse noktalarında ödediğiniz ücretin karşılığını tam olarak alabilmeniz için fiyatlar gerçek bir tedavinin gerektirdiği en uygun düzeydedir. Bu konu Ellipse noktaları tarafından Ellipse Noktası olma sözleşmesinde detaylarıyla taahhüt edilmiştir.

Ellipse noktası olma koşulları

  • Orijinal uygulama başlığı kullanmak ve Ellipse tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin cihazlara müdahalesine izin vermemek.
  • Uygulama yapan operatörlerin, Ellipse klinik uzmanları tarafından son 1 yıl içinde yapılmış sınavlarda başarılı olduğunu gösteren başarı belgesine sahip olması.
  • Uluslarası hijyen standartlarına uygun ve geçerliliği devam eden hijyen sertifikası bulundurmak.
  • Son 6 ayda alınmış cihaz bakım sertifikası bulundurmak.
  • YeniDoku'ya 6 ayda bir fiyat listesini bildirmek.
YeniDoku, Ellipse noktalarının listesini kendi internet sitesinden yayınlar ve günceller. Her Ellipse noktasını gerekli bulduğunda veya şikayet söz konusu olduğunda denetler. Cihaz içinden sistem kayıtlarını düzenli aralıklarla alıp inceler. Cihaz kullanma yetkisine sahip kişilerin bilgilerini web sitesinde yayınlar.